Muzealia

Zbiory muzeum

Muzeum posiada usystematyzowaną kolekcję historycznego taboru kolejowego. W jej skład wchodzi obecnie 12 lokomotyw ( m.in. lokomotywa parowa TKt48, lokomotywy spalinowe Ls40, SM41, SP42) oraz 90 wagonów osobowych i towarowych eksploatowanych w Polsce przez PKP jak i wcześniej przez koleje niemieckie a zbudowanych w latach 1900-1980 przez wytwórnie pruskie i niemieckie oraz polskie na Dolnym Śląsku. Szczególne miejsce zajmują tu wagony zbudowane we Wrocławiu (Linke-Hofmann-Werke, a później Pafawag oraz ZNTK Wrocław).

Muzeum posiada pracownie konserwatorską, co pozwala we własnym zakresie dokonywać napraw, konserwacji i renowacji oraz zajmować się utrzymaniem zabytkowych pojazdów kolejowych dzięki czemu pozostałe eksponaty z kolekcji zostają przywrócone do muzealno – turystycznej eksploatacji spełniając te same wymogi co tabor użytkowany przez inne przedsiębiorstwa kolejowe w Polsce.

Tabor który oznaczony jest w poniższej tabeli jako "sprawny technicznie" posiada wszelkie dopuszczenia do ekspoatacji na sieci kolejowej PKP PLK.

Wesprzyj nasz pomysł!

Podpisz naszą petycję w sprawie utworzenia siedziby dla Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa na terenie dawnej grupy obrządzania parowozów przy stacji Wrocław Główny.

Petycja